Komisariat Policji w Szczucinie

Rejon podległy Komisariatowi Policji w Szczucinie

asp. Łukasz Liguz

 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: Szczucin ulica Rynek i Zajezierze 4, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu oraz grupowania się osób, w tym nieletnich, które swoim zachowaniem zakłócają ład i porządek publiczny.

Zakładany Cel:  Zapewnienie ładu i porządku publicznego w rejonie sklepów, ujawnianie sprawców wykroczeń we wskazanym miejscu. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ze strony obywateli.

Rejon działania: Rejon obejmuje obszar miasta Szczucina oraz następujących miejscowości w gminie Szczucin: Delastowice, Laskówka Delastowska, Lubasz, Łęka Szczucińska i Łęka Żabiecka.


Numer pokoju: 11
Telefon stacjonarny: 47 83 22 410
Telefon komórkowy: 606 864 962


E-mail: dzielnicowy.szczucin8@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl


st. asp. Krzysztof Słowik

 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: Wola Szczucińska, gdzie w rejonie sklepu spożywczego występują wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa a zwłaszcza spożywany jest alkohol przez użytkowników dróg. Jak również poruszanie się osób pieszych bez wymaganych elementów odblaskowych. 

Zakładany cel: Zapewnienie ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu, ujawnianie sprawców wykroczeń we wskazanym miejscu. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ze strony obywateli oraz  bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Rejon działania: Rejon obejmuje obszar gminy Szczucin, w następujących miejscowościach: Borki, Brzezówka, Dąbrowica, Maniów, Radwan, Skrzynka, Słupiec, Suchy Grunt, Świdrówka, Wola Szczucińska, Zabrnie, Załuże.


Numer pokoju: 11
Telefon stacjonarny: 47 83 22 410
Telefon komórkowy: 606 864 974


E-mail: dzielnicowy.szczucin7@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl


mł. asp. Arkadiusz Warzecha

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: Bolesław, gdzie w rejonie sklepu spożywczego oraz przyległym parkingu samochodowym występują wykroczenia szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa a zwłaszcza spożywany jest alkohol.

Zakładany cel: Zapewnienie ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu oraz parkingu, ujawnianie sprawców wykroczeń we wskazanym miejscu. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ze strony obywateli.

Rejon działania: Rejon obejmuje obszar gminy Bolesław w obrębie miejscowości Bolesław, Kanna, Kuzie, Pawłów, Podlipie, Samocice, Strojców, Świebodzin, Tonia, oraz obszar gminy Mędrzechów w obrębie miejscowości Grądy, Kupienin, Mędrzechów, Odmęt, Wójcina, Wólka Grądzka, Wola Mędrzechowska.
Numer pokoju: 11
Telefon stacjonarny: 47 83 22 410
Telefon komórkowy: 606 864 983


E-mail: dzielnicowy.szczucin8@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

Powrót na górę strony