Komisariat Policji w Szczucinie

Rejon podległy Komisariatowi Policji w Szczucinie

REJON SŁUŻBOWY NR 1

Dzielnicowy: asp. Łukasz Liguz

 

Rejon służbowy nr 1: obejmuje obszar miasta Szczucina oraz następujących miejscowości w gminie Szczucin: Delastowice, Laskówka Delastowska, Lubasz, Łęka Szczucińska i Łęka Żabiecka.

Numer pokoju: 11
Telefon stacjonarny: 47 83 22 410
Telefon komórkowy: 606 864 962


E-mail: dzielnicowy.szczucin6@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 1

Miejsce:
Szczucin ul. Rynek oraz rejon przystaneku autobusowego przy drodze krajowej nr 73;

Zdiagnozowane zagrożenie:
Gromadzenie się osób nietrzeżwych w godzinach przed i popołudniowych, które dopuszczają się wykroczeń o charakterze porządkowym - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, używanie słów nieprzyzwoitych;

Zakładany cel:

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Szczucina;

- ograniczenie przypadków spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zanieczyszczania miejsc publicznych oraz używania słów nieprzyzwoitych;

- spadek wymienionych wykroczeń we wskazanym rejonie, o co najmniej 20 % ;

Działania:
- zwiększenie kontroli w miejscu wskazanych zagrożeń;

- zdecydowane reagowanie na wszelkie popełniane czyny zabronione, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wykroczeń porządkowych oraz przestrzegania zapisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi poprzez wyciąganie adekwatnych konsekwencji prawnych;

- doraźna współpraca z pracownikami sklepu monopolowego oraz sołtysami sołectw Wschód oraz Zachód miasta Szczucin;

- działania profilaktyczne unierunkowane na osoby zaopatrujące się w w/w placówce handlowej;

Współpraca:
- Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie;

- Sołtysi sołectw Wschód i Zachód miasta Szczucin;

- pracownicy miejscowego sklepu monopolowego;

Zakładany czas realizacji:
 od 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku.

 

 

 


REJON SŁUŻBOWY NR 2

Dzielnicowy: asp. szt. Krzysztof Słowik

Rejon służbowy nr 2: obejmuje obszar gminy Szczucin, w następujących miejscowościach: Borki, Brzezówka, Dąbrowica, Maniów, Radwan, Skrzynka, Słupiec, Suchy Grunt, Świdrówka, Wola Szczucińska, Zabrnie, Załuże.

Numer pokoju: 11
Telefon stacjonarny: 47 83 22 410
Telefon komórkowy: 606 864 974


E-mail: dzielnicowy.szczucin7@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

 

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 2

Miejsce:
Brzezówka, centrum miejscowości oraz rejon parkingów przy placówkach handlowych;

Zdiagnozowane zagrożenie:
Gromadzenie się osób w godzinach przed i popołudniowych, które dopuszczają się wykroczeń o charakterze porządkowym - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, używanie słów nieprzyzwoitych;

Zakładany cel:

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Brzezówki;

- ograniczenie przypadków spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zanieczyszczania miejsc publicznych oraz używania słów nieprzyzwoitych;

Działania:
- zwiększenie kontroli w miejscu wskazanych zagrożeń;

- zdecydowane reagowanie na wszelkie popełniane czyny zabronione, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wykroczeń porządkowych oraz przestrzegania zapisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi poprzez wyciąganie adekwatnych konsekwencji prawnych;

- doraźna współpraca z pracownikami placówek handlowych

- współpraca z sołtysem miejscowości Brzezówka

- działania profilaktyczne unierunkowane na osoby zaopatrujące się w w/w placówce handlowej;

Współpraca:
- Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie;

- Sołtysi miejscowości Brzezówka;

- pracownicy miejscowego sklepu;

Zakładany czas realizacji:
 od 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku.

 

 


EJON SŁUŻBOWY NR 3

Dzielnicowy: asp. Arkadiusz Warzecha

Rejon służbowy nr 3: obejmuje obszar gminy Bolesław w obrębie miejscowości Bolesław, Kanna, Kuzie, Pawłów, Podlipie, Samocice, Strojców, Świebodzin, Tonia, oraz obszar gminy Mędrzechów w obrębie miejscowości Grądy, Kupienin, Mędrzechów, Odmęt, Wójcina, Wólka Grądzka, Wola Mędrzechowska.

Numer pokoju: 11
Telefon stacjonarny: 47 83 22 410
Telefon komórkowy: 606 864 983


E-mail: dzielnicowy.szczucin8@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

 

 

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 3

Miejsce:
Bolesław, centrum miejscowości oraz rejonplacówek handlowych i przystanku autobusowego;

Zdiagnozowane zagrożenie:
Gromadzenie się osób w godzinach przed i popołudniowych, które dopuszczają się wykroczeń o charakterze porządkowym - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, używanie słów nieprzyzwoitych;

Zakładany cel:

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Bolesławia;

- ograniczenie przypadków spożywania alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, zanieczyszczania miejsc publicznych oraz używania słów nieprzyzwoitych;

- spadek wymienionych wykroczeń we wskazanym rejonie, o co najmniej 20 %

Działania:
- zwiększenie kontroli w miejscu wskazanych zagrożeń;

- zdecydowane reagowanie na wszelkie popełniane czyny zabronione, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wykroczeń porządkowych oraz przestrzegania zapisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi poprzez wyciąganie adekwatnych konsekwencji prawnych;

- doraźna współpraca z pracownikami placówek handlowych

- współpraca z sołtysem miejscowości Bolesław

- działania profilaktyczne unierunkowane na osoby zaopatrujące się w  placówkach handlowych

Współpraca:
- Urząd Gminy w Bolesławiu;

- Sołtysi miejscowości Bolesław;

- pracownicy miejscowych sklepów;

Zakładany czas realizacji:
 od 1.01.2024 roku do 30.06.2024 roku.

 

 

Powrót na górę strony