Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Rejon podległy Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

REJON SŁUŻBOWY NR 1

Dzielnicowy: asp. Mariusz Przeniosło

 

Rejon służbowy nr 1: obejmuje obszar północnej części miasta Dąbrowa Tarnowska, w obrębie ulic: Baczyńskiego, Batalionów Chłopskich, Bojki, Broniewskiego, Daszyńskiego (numery nieparzyste), Grunwaldzka, Gruszowska, Jagiellońska (numery nieparzyste), Jana, Joselewicza, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki (numery parzyste do numeru 20), Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Ligęzów, Matejki, Nowa, Nowaka, Ogrodowa, os. Westerplatte, E. Plater, Polna, Popiełuszki, Sikorskiego, Spadowa, Szpitalna, Słoneczna, Sucharskiego, Rynek (bez numerów 18-24), Warszawska, Wyszyńskiego, Zamkowa, Zaręby, Zazamcze.

Numer pokoju: 3

 Telefon stacjonarny: 47 83 22 255

Telefon komórkowy: 606 864 877 

E-mail:  dzielnicowy.dabrowa1@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 1

Miejsce:
Dąbrowa Tarnowska  ul. Rynek - Planty Miejskie;

Zdiagnozowane zagrożenie:
Gromadzenie się osób, w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w weekendy, które dopuszczają się wykroczeń o charakterze porządkowym - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, żebractwo;

Zakładany cel:

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców;

- ograniczenie przypadków naruszania przepisów porządkowych;

Działania:
- systematyczne kontrole w miejscu wskazanych zagrożeń;

- bezwzględne reagowanie na wykroczenia porządkowe przez patrole dyslokowane we wskazny rejon, zwłaszcza w weekendy w godzinach wieczornych i nocnych;

- kampania informacja prowadzona wraz z przedstawicielami społeczności lokalnych;

Współpraca:
- właściciele placówek handlowych-sklepów z alkoholem;

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Tarnowskiej;

- Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska;

- Rada Osiedla;

Zakładany czas realizacji:
 od 1.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

 


REJON SŁUŻBOWY NR 2

Dzielnicowy: asp.szt. Łukasz Kot

 

Rejon służbowy nr 2: obejmuje obszar południowej części miasta Dąbrowa Tarnowska, w obrębie ulic: Aleje Wolności, Brata Alberta Chmielowskiego, Chopina, Czernia, Daszyńskiego (numery parzyste), Garbarska, Graniczna, Hallera, Jagiellońska (numery parzyste), Kościelna, Kukiela, os. Kościuszki, ul. Kościuszki (z wyłączeniem numerów parzystych do nr 20), Legionistów, 1- go Maja, Mała, Nadbrzeżna, Niecała, Oleśnicka, Paderewskiego, Piłsudskiego, Poprzeczna, Ręgorowicza, Różana, Rynek (numery od 18 do 24), Sportowa, Spółdzielców, Szkolna, Szarwarska, Szymanowskiego, Ulinów, Warzywna, Wieniawskiego, Witosa, Zagumnie, Zielona, Żabieńska,                                        Lotników Halifaxa, Ludwika Zakrzewskiego, Ofiar Danielnika, Ofiar Katynia oraz miejscowość Morzychna.

 

Numer pokoju: 3
Telefon stacjonarny:  47 83 22 257
Telefon komórkowy:  606 864 889
E-mail: dzielnicowy.dabrowa2@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 2

Miejsce:
Dąbrowa Tarnowska ul. Sportowa - rejon parkingu "MGOSiR" oraz stadionu "MLKS Dąbrovia";

Zdiagnozowane zagrożenie:
Gromadzenie się osób w godzinach wieczorowo-nocnych, które dopuszczają się wykroczeń o charakterze porządkowym - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócanie ciszy nocnej;

Zakładany cel:

- weliminowanie przypadków naruszeń prawa w wyznaczonym rejonie zadania priorytetowego o 80%;

Działania:
- zwiękasznie liczby patroli i obchodów w miejscach narażonych na występowanie wskazanymi zagrożeniami, zwłaszcza w godzinach wieczorowych;

- zainicjowanie spotkań  i pogadanek z młodzieżą w szkołach na temat podwyższonego zagrożenia;

- systematyczne monitorowanie zagrożonego terenu w trakcie obchodu, respresjonowanie sprawców naruszeń prawa;

Współpraca:
- Dyrektor "MGOSiR":

- Urząd Miasta Dąbrowa Tarnowska;

- Firmy ochroniarskie - zgłaszanie podejrzanych zachowań

Zakładany czas realizacji:
 od 1.07.2024 roku do 31.12.2024 roku

 


REJON SŁUŻBOWY NR 3

Dzielnicowy:  mł.asp. Dariusz Leżoń

 

Rejon służbowy nr 3: obejmuje obszar gminy Dąbrowa Tarnowska, w obrębie miejscowości: Brnik, Gruszów Mały, Gruszów Wielki, Laskówka Chorąska, Lipiny, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna, Smęgorzów, Sutków, Szarwark, Żelazówka.

 
Numer pokoju: 3
Telefon stacjonarny: 47 83 22 224
Telefon komórkowy: 606 864 896

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 3

Miejsce:
Gruszów Wielki rejon Szkoły Podstawowej - plac zabaw oraz boiska sportowego "Orlik";

Zdiagnozowane zagrożenie:
Gromadzenie się młodzieży w godzinach popołudniowo - wieczornych, która dopuszczają się wykroczeń o charakterze porządkowym - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, nieszczenie mienia;

Zakładany cel:

- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców tej miejscowosci i osób korzystajacych z palcu zabaw oraz boiska "Orlik";

- ograniczenie zjawiska naruszania przepisów porządkowych;

Działania:
- zwiększenie kontroli w miejscu wskazanych zagrożeń;

- dyslokowanie patroli pełniących służbę na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, zwłaszcza w piątki i soboty w godzinach wieczornych;

- spowodowanie zwiekszenia ilości umieszczonych kamer monitoringu obejmującego teren wokół szkoły, olacu zabaw i "Orlika";

Współpraca:
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim;

- Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej;

Zakładany czas realizacji:
 od 1.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 4

Dzielnicowy: asp. szt. Marek Sołtys

Rejon służbowy nr 4: obejmuje obszar gminy Olesno, w obrębie miejscowości: Adamierz, Ćwików, Dąbrówki Breńskie, Dąbrówka Gorzycka, Niwki, Olesno, Oleśnica, Pilcza Żelichowska, Podborze, Swarzów, Wielopole, Zalipie oraz obszar gminy Gręboszów, w obrębie miejscowości: Bieniaszowice, Biskupice Gręboszowskie, Borusowa, Gręboszów, Hubenice, Karsy, Kozłów, Lubiczko, Okręg, Ujście Jezuickie, Wola Gręboszowska, Wola Żelichowska, Zapasternicze, Zawierzbie, Żelichów,


Numer pokoju: 3
Telefon stacjonarny: 47 83 22 258
Telefon komórkowy: 606 864 917
E-mail:  dzielnicowy.dabrowa4@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 4

Miejsce:
Olesno ul. Leśna 11A -  rejon Biblioteki Publicznej;

Zdiagnozowane zagrożenie:
 Gromadzenie się osób,w godzinach wieczorowo nocnych, z nasileniem przez weekend, które dopuszczają się wykroczeń o charakterze porządkowym - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócanie porządku publicznego;

Zakładany cel:

- weliminowanie lub ograniczenie negatywnego zjawiska spożywania alkoholu oraz innych uciązliwych dla społeczeństwa wykroczeń o 80% we wskaznym rejonie;

Działania:
- dokonywanie systematycznych kontroli w wskazanym rejonie oraz bezwzględne represjonowanie sprawców wykroczeń przez dzielnicowego;

- zlecenie zadania doraźnego dla funkcjonariuszy Ogniwa Prewencji KPP w Dąbrowie Tarnowskiej w celu prowadzenia działań prewencyjnych zmierzających do weliminowania problemu;

- podjęcie działań prewencyjnych i profilaktycznych wsórd młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej;

- rozpoznanie możliwości założenia monitoringu w rejonie wytępowania zagrożenia;

Współpraca:
- pracownicy ochrony;

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnie;

- przedstawiciele smorządu lokalnego;

- pracownicy Biblioteki Publicznej w Oleśnie:

Zakładany czas realizacji:
 od 1.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

 

 

REJON SŁUŻBOWY NR 5

Dzielnicowy: asp. Wacław Wiatr

 

Rejon służbowy nr 5: obejmuje obszar gminy Radgoszcz, w obrębie miejscowości: Luszowice, Małec, Radgoszcz, Smyków, Żdżary.


Numer pokoju: 3
Telefon stacjonarny: 47 83 22 256
Telefon komórkowy: 606 864 945
E-mail:  dzielnicowy.dabrowa5@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

 

 

Plan priorytetowy rejonu służbowego nr 5

Miejsce:
Radgoszcz pl. św. Kazimierza, rejon sklepów z alkoholem;

Zdiagnozowane zagrożenie:
Gromadzenie się osóby, w godzinach popołudniowo-wieczornych oraz w godzinach porannych, które dopuszczają się wykroczeń o charakterze porządkowym - spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, żebractwo;

Zakładany cel:

- zapewnienie ładu i porządku publicznego w wymienionym rejonie;

- wyeliminowanie zjawiska żebractwa oraz spożywania alkoholu ;

Działania:
- zwiększenie kontroli w miejscu wskazanych zagrożeń;

- dyslokowanie patroli pełniących służbę na terenie gminy Radgoszcz, zwłaszcza w dniach, w których odbywają sie zajecia lekcyjne;

- Spowodowanie umieszczenia kamer monitoringu na pl. św. Kazimierza przed Urzędem Gminy oraz na parkingach za sklepami z alkoholem;

Współpraca:
- Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolenego w Radgoszczy;

- Urząd Gminy w Radgoszczy;

Zakładany czas realizacji:
 od 1.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

 

Powrót na górę strony