Kierownictwo

Kierownictwo

 KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

 

 

podinspektor Jarosław Kmieć
 
Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Jest absolwentem Wszechnicy Świętokrzyskiej i Wyższej Szkoły Policji     w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • I Zastępca Komendanta PowiatowegoPolicji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • od 1 lutego 2020 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • od 1 lipca 2020 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę 

 

 I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

 

 

młodszy inspektor doktor Bogumił Jedynak

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doktor nauk społecznych (dysyplina: nauki socjologiczne).W szeregi Policji wstąpił  w 1997 roku, pełniąc przez 4 lata służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie, a nastęnie w wydziale techniki operacyjnej Komendy Wojewódziej Policji w Krakowie. W latach 2002-2007 pracował w Krakowskim Zarządzie Centralnego Biura Śledczego Policji. Od czerwca 2007 piastował funkcje kierownicze w pionie kryminalnym Komisariatu Policji Tarnów - Centrum. W 2017 roku został Komendantem Komisariatu Policji w Szczucinie. Od dnia 17 lutego 2020 roku pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Od 2 lipca 2020 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komisariatu Policji Tarnów -Centrum,
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Tarnów -Centrum,
 • Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komisariatu Policji Tarnów - Centrum,
 • Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie , 
 • od 17 lutego 2020 roku pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • od 2 lipca 2020 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

Powrót na górę strony