Z życia garnizonu

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Modernizacja pomieszczeń w Komisariacie Policji w Szczucinie

Pomieszczenie sekretariatu w Komisariacie Policji w Szczucinie zostało zmodernizowane, wyremontowane i wyposażone w nowe meble. Prace remontowe były możliwe do przeprowadzenia dzięki współpracy z władzami samorządowymi, które w finansowały tą inwestycję.

Pracownicy i policjanci szczucińskiego komisariatu mają do użytku świeżo wyremontowane pomieszczenie. Prace remontowe były przeprowadzone dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Szczucina Jana Sipiora. W ten sposób władze lokalne przyczyniły się do poprawy komfortu pracy pracowników cywilnych Policji oraz funkcjonariuszy, co w znacznym stopniu ułatwi realizację ich codziennych obowiązków.

Powrót na górę strony