Z życia garnizonu

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe oświetlenie w budynku dąbrowskiej Policji

Nowy system oświetlenia w budynku Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej to efekt przekazanej darowizny. Lampy wartości ponad 11 tys. złotych zostały zakupione ze środków Gminy Dąbrowa Tarnowska na mocy porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Przekazania nowego oświetlenia dokonał Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Jarosława Kmiecia.

Gmina Dąbrowa Tarnowska zakupiła nowoczesne i energooszczędne lampy, które zostały zamontowane na głównych ciągach komunikacyjnych budynku Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Inwestycja ta, to nie tylko poprawa komfortu pracy policjantów, ale również znaczne ograniczenie poboru energii skutkujące pozytywnie dla środowiska oraz modernizacja obiektu.

Powrót na górę strony