Z życia garnizonu

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

35-lat pracy na rzecz dąbrowskiej Policji

Serdeczne gratulacje i podziękowania za 35-lat zaangażowania oraz rzetelnej pracy na rzecz dąbrowskiej jednostki Policji złożył Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Jarosław Kmieć wraz z I Zastępcą mł.insp. dr Bogumiłem Jedynakiem Kierownikowi Kancelarii Tajnej - Beacie Kowal.

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji życzył, aby ten Jubileusz był  powodem do zadowolenia i satysfakcji z wykonywanego zawodu, a także bodźcem do dalszego działania. Natomiast kolejne lata pracy upłynęły w poczuciu spełnienia,  w dobrym zdrowiu i pomyślności.

 

Powrót na górę strony