Komunikaty

Informacja o wydawaniu zaświadczenia z kolizji i wypadków drogowych

Procedura wydawania dokumentacji dotyczącej zdarzenia drogowego:

każdy uczestnik kolizji, wypadku drogowego na miejscu zdarzenia powinien przekazać pozostałym swoje dane personalne oraz dane ubezpieczyciela i numer polisy ubezpieczeniowej pojazdu. Jeśli z różnych przyczyn nie można tego uczynić, informacje tego rodzaju otrzymamy ustnie od policjanta likwidującego zdarzenie drogowe. Jeżeli i to nie będzie możliwe, wówczas uczestniczący w kolizji, wypadku drogowym może otrzymać informację na temat przebiegu, przyczynach, okolicznościach, uczestnikach tych zdarzeń po uprzednim:
    • wypełnieniu (umieszczonego poniżej na stronie internetowej) wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w zdarzeniu drogowym, pamiętając o poprawnym adresie do korespondencji,
    • uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, którą można uregulować wpłatą na podany we wniosku rachunek bankowy, tj. Numer konta:  Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej: 02946200032001000042260002  Tytułem:  DOTYCZY ZDARZENIA DROGOWEGO  WRD KPP Dąbrowa Tarnowska
    • przekazaniu wypełnionego formularza wraz z odcinkiem opłaty skarbowej do Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej (można to zrobić doręczając dokumenty osobiście o dowolnej porze lub listownie).
W ciągu siedmiu dni od daty wpływu opisanej wyżej dokumentacji KPP w Dąbrowie Tarnowskiej skieruje pod podany we wniosku adres wnioskodawcy odpowiedź w formie zaświadczenia zawierającą przedmiotowe dane. Zaświadczenie takie można także odebrać osobiście w jednostce policji, kontaktując się wcześniej telefonicznie z sekretariatem Referatu Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Dąbrowie Tarnowskiej (14) 644 22 27, który także udziela informacji w sprawie nowej procedury.

Dodatkowo informujemy, że każdy uczestnik zdarzenia drogowego może zgłosić zaistniałą szkodę komunikacyjną bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. W takim przypadku ubezpieczyciel sam zwróci się do jednostki policji o przesłanie informacji dotyczącej danego zdarzenia drogowego, którą otrzymuje bezpłatnie.

W przypadku uczestnictwa w zdarzeniu drogowym, które ma charakter wypadku drogowego (ofiary, ranni) lub kolizji i zostało objęte policyjnym postępowaniem wyjaśniającym, na każdym jego etapie uczestnicy zdarzenia mogą zwrócić się o wydanie zaświadczenia stosując opisaną wyżej procedurę (wypełniony wniosek + opłata skarbowa 17 zł).

Jeśli zdarzenie drogowe, w którym uczestniczyliśmy zostało obsłużone przez funkcjonariuszy z jednostki policji w Szczucinie, to z wnioskiem o wydanie zaświadczenia należy zwrócić się do Komisariatu Policji w Szczucinie stosując tę samą, opisaną wyżej procedurę.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony