Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Złożenie zawiadomienia o przestępstwie lub wykroczeniu, czy złożenie podania nie musi odbywać się osobiście

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu.

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu.

 Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, Centralnej Książce Telefonicznej oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numer 112. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej "Moja Komenda".

W odpowiedzi na zapytania osób obawiających się zagrożenia epidemiologicznego informujemy, że złożenie zawiadomienia o przestępstwie lub wykroczeniu czy złożenie podania nie musi odbywać się osobiście. Przepisy dopuszczają również pisemną formę lub poprzez platformę elektroniczną. Jeśli sprawa nie jest nagła to nawet zawiadomienie o przestępstwie można wysłać pocztą.

Wizyty w urzędach czy  jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami. W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo informujemy o możliwości  ograniczenia osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu.

Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronach internetowych oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numer 997. Kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym ułatwia także  aplikacja mobilna "Moja Komenda". 

Natomiast gdy wiemy o niepokojącym problemie, zjawisku w naszej okolicy możemy zgłosić to na Policję za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przez Internet ( link: http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html) lub z aplikacji (dla urządzeń systemu Android pod linkiem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altconnect.android.mk&hl=pl , dla urządzeń systemu iOS pod linkiem: https://itunes.apple.com/pl/app/moja-komenda/id919504159?l=pl&mt=8 ). We wspomnianym narzędziu istnieją 24 kategorie zgłoszeń, które można nanieść na mapę. Za każdym razem naniesione zagrożenie jest sprawdzane przez policjantów, a po potwierdzeniu dany rejon jest objęty szczególnym nadzorem. Pamiętajmy, że w przypadku potrzeby wezwania pilnej interwencji należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Jeśli sprawa nie jest nagła to nawet zawiadomienie o przestępstwie czy wykroczeniu  można wysłać pocztą lub złożyć na dziennik podawczy w komendzie lub prokuraturze (unika się wtedy oczekiwania na przyjęcie protokolarnego zgłoszenia). Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w  niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci ustalając  termin przesłuchania lub doręczając wezwanie do stawiennictwa.  

W sprawach leżących w zakresie działania Wydziału Postępowań Administracyjnych, tj.:

• pozwoleń na broń – w tym rejestracji/wyrejestrowania broni, innych czynności materialno-technicznych (np. wnioski o wydanie zaświadczeń, złożenie informacji o zmianie adresu itp.);
• wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony/zabezpieczenia technicznego, detektywów
- do odwołania WSTRZYMUJE SIĘ OBSŁUGĘ BEZPOŚREDNIĄ OSÓB. Sprawy (wnioski, podania, inną dokumentację) załatwiać należy poprzez platformę e-PUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego 

Ponadto nie przyjmuje się, do odwołania, osób w celu złożenia ustnej skargi lub wniosku. Informuję ponadto, że do odwołania wstrzymuje się zapisy i przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Policja uruchomiła także portal Policja e-usługi (po linkiem: http://euslugi.policja.pl/eu/), który dzięki Centralnej Książce Telefonicznej ułatwia komunikację z jednostkami Policji w całym kraju. Dodatkowo dla osób głuchych i słabosłyszących, które znają polski język migowy (PJM) lub system językowo-migowy (SJM), istnieje możliwość połączenia z dowolnego miejsca z wykorzystaniem komputera lub telefonu z funkcją wideo z dostępem do Internetu z jednostką Policji z bezpośrednim dołączeniem tłumacza języka migowego. Usługa dostępna jest w dni robocze w godz. 8:00 – 20:00.

 

  • policja
Powrót na górę strony