Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dąbrowscy policjanci szkolą rodziców

Zjawisko związane z sięganiem po substancje psychoaktywne przez nieletnich budzi zaniepokojenie nauczycieli i rodziców. Policjanci z dąbrowskiej Policji przeprowadzili praktyczne szkolenie skierowane do pracowników oświaty i rodziców uczniów Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Podczas szkolenia wykorzystano walizkę profilaktyczną zawierającą imitacje środków odurzających.

Wczoraj (27.04.br.) dąbrowscy funkcjonariusze przeprowadzili w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie praktyczne szkolenie dla rodziców i kadry pedagogicznej z wykorzystaniem walizki profilaktycznej zawierającej imitacje środków odurzających. Podczas spotkania policjanci przekazali rodzicom podstawowe informacje na temat rodzajów narkotyków lub dopalaczy, a także na temat symptomów i objawów, które mogą świadczyć o zażywaniu środków psychoaktywnych. Zwrócono uwagę na zagrożenia i niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą zażywanie ww. substancji, a także przedstawiono zawartość walizki, wewnątrz której znajdują się imitacje środków odurzających oraz przedmiotów pomocniczych. Policjanci omówili odpowiedzialność prawną nieletnich, konsekwencje niezgodnych z prawem zachowań oraz środki wychowawcze, które wobec nieletnich może zastosować sąd rodzinny. Głównym celem szkolenia było nawiązanie przez nauczyciela, wychowawcę efektywnej współpracy z rodzicami, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu, oraz wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

Powrót na górę strony