Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy tydzień i dzień mediacji

Trwa Tydzień Mediacji odbywający się w dniach 17-21 października. Z kolei 20 października przypada tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji, który ma nam uświadomić, że wiele spraw można rozwiązać bez konieczności sprawy sądowej. Celem ogólnopolskiej inicjatywy jest upowszechnienie idei mediacji jako narzędzia rozwiązywania konfliktów na gruncie karnym.

Wzorem lat ubiegłych, obchody mają na celu włączenie lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów do spraw mediacji oraz sędziów, jak również współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, a wymiarem sprawiedliwości. Listy stałych mediatorów oraz wykazy osób i instytucji uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich prowadzi prezes sądu okręgowego, natomiast dane kontaktowe stałych mediatorów oraz mediatorów z list prowadzonych przez ośrodki mediacyjne znajdują się na stronach internetowych sądów okręgowych.

W ramach Tygodnia Medjacji pełniony będzie dyżur w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnwoskiej, pokój nr 121 (parter):

  • w dniu 18 i 20 października 2022 roku w godz. 9.00.-10.00

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dabrowatar.sr.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony