Unikaj zagrożeń

Informator o instytucjach i podmiotach realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu dąbrowskiego.

Informator 2017

 

 


 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących map zagrożeń:

 


Nie daj się nabrać na wnuczka! 

28 maja w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie odbyła się debata społeczna  pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Głównym tematem było szeroko pojęte bezpieczeństwo seniorów. W czasie debaty poruszane były tematy dotyczące oszustw, wyłudzeń ale także sposobów zabezpieczenia mienia przed kradzieżą oraz wszystko to co tyczy się bezpieczeństwa a zostało zasygnalizowane w trakcie dyskusji przez mieszkańców.

W debacie udział wzięło  36  osób. Oficjalnego otwarcia debaty i przywitania gości dokonał nadkom. Mirosław Strach - Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, a następnie mł.asp. Ewelina Fiszbain wprowadziła zaproszonych gości  w tematykę debaty.

Prelegentami debaty byli: Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach,  podkom. Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz asp. szt. Piotr Motyka Kierownik Rewiru Dzielnicowych.

Na wstępie Komendant Powiatowy przedstawił uczestnikom debaty strukturę Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Następnie prelegenci krótko przedstawili najczęściej występujące zagrożenia, z którymi mogą spotkać się seniorzy. Mundurowi mówili jak nie dać się oszukać metodą na tzw. „wnuczka” czy „policjanta. Jak postępować w sytuacjach kiedy potencjalny oszust przyjdzie pod drzwi naszego mieszkania. Zachęcano by osoby obawiające się o to, że mogą zostać oszukane dzwoniły na numery alarmowe 997 czy 112.

STOP dla narkotyków 

Skala zjawiska związanego z zażywaniem substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” budzi zaniepokojenie rodziców, nauczycieli i wychowawców. Specjalista ds. Prasowo – Informacyjnych tutejszej jednostki Policji wraz z dzielnicowym mł.asp. Marcinem Rejchert przeprowadzili szkolenie skierowane do pracowników oświaty i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim.

Podczas spotkania przeprowadzonego w dniu 26 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej w Gruszowie Wielkim funkcjonariusze omówili mechanizm działania substancji psychoaktywnych, a także przyczyny zażywania narkotyków oraz skutki ich stosowania. Uwrażliwili nauczycieli na słowo dopalacze oraz podkreślili, że z medycznego punktu widzenia jest to narkotyk, którego zażycie może skutkować utratą zdrowia lub życia. Dlatego tak ważne jest, aby pedagodzy w sytuacji podejrzenia zażycia takich środków odizolowali młodego człowieka od innych uczniów i natychmiast wezwali lekarza. Powinni również monitorować sytuacje i odseparować od rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie. Natomiast rodzice uzyskali wiedzę dotyczącą rozpoznawania symptomów używania substancji psychoaktywnych przez dzieci oraz ich rodzajów szczególnie używanych w środowiskach młodzieżowych. Podczas szkolenia rodzice i nauczyciele mieli okazję zobaczyć atrapy wybranych substancji psychoaktywnych, dzięki uprzejmości Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Głównym celem szkolenia było nawiązanie przez nauczyciela, wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu, oraz wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

Jednośladem bezpiecznie do celu

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej wspólnie z bocheńską Policją i parafią św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej  w niedzielę 22 kwietnia br. podczas Dąbrowskiego Zlotu Motocyklowego przeprowadziła ogólnopolską akcję "Jednośladem bezpiecznie do celu".

22 kwietnia 2018 roku w godz. 8.30-10.30 drogami Małopolski został zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przejazd motocyklistów z różnych formacji, stowarzyszeń i klubów motocyklowych zaproszonych przez organizatorów oraz ich rodzin do miasta Lipnica Murowana, gdzie po uroczystej Mszy św. dedykowanej  uczestnikom zlotu odbyła się akcja „Jednośladem bezpiecznie do celu”. W przedsięwięciu udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bochni , księża duszpasterze, wielu czynnych i byłych funkcjonariuszy Policji oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania zwrócono uwagę użytkownikom motocykli na najważniejsze aspekty bezpieczeństwa oraz kształtowanie właściwych postaw i zachowań. Parada około 200 motocykli przyjechała do Lipnicy Murowanej, aby kształtować wspólnie bezpieczeństwo na drogach. Dla uczestników zlotu zostały przygotowane również atrakcje w postaci zwiedzania Kościoła św. Leonarda wpisanego na listę UNESCO oraz Zamku w Nowym Wiśniczu.