Unikaj zagrożeń

Informator o instytucjach i podmiotach realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu dąbrowskiego.

Informator 2017

 

 


 

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących map zagrożeń:

 


Spotkanie dąbrowskich policjantów ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod hasłem "Jak nie dac się oszukać!"

Sala kinowa Dąbrowskiego Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 17 marca br. była miejscem spotkania dąbrowskich policjantów ze słuchaczami  Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Przedmiotem spotkania zorganizowanego przez Wydział Kryminalny dąbrowskiej Komendy była prelekcja nt. "Jak nie dać się oszukać! – Porady dla seniorów”.

W debacie udział wzięło około 60 osób zaproszonych, w tym m.in. Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Andrzej Kupiec, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy DDK w Dąbrowie Tarnowskiej Krystyna Guzik, Wiceprezes Stowarzyszenia UTW Małgorzata Majchrowicz, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z/s w Brniu Ewa Drzazga, dzielnicowy sierż. sztab. Marcin Reichert oraz prelegent debaty st. asp. Krzysztof Lechowicz – oficer prasowy dąbrowskiej Policji.

Oficjalnego otwarcia debaty i przywitania gości dokonała Wiceprezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Małgorzata Majchrowicz, która krótko wprowadziła słuchaczy i zaproszonych gości  w tematykę debaty.

Przed rozpoczęciem prelekcji minutą ciszy uczczono pamięć nagle zmarłego  insp. Marka Woźniczki - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który bezpośrednio nadzorował pion kryminalny małopolskiej Policji.   Wymieniony często odwiedzał powiat dąbrowski, a w ostatnim czasie brał udział w Powiatowych Obchodach Święta Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.  Natomiast w lutym bieżącego roku uczestniczył w naradzie rocznej kierownictwa dąbrowskiej Komendy.  

Prelegent debaty st. asp. Krzysztof Lechowicz w trakcie wystąpienia oraz prezentacji multimedialnej przekazał obecnym informacje o mechanizmie oszustw popełnianych metodą „na wnuczka” i innych. Mechanizm każdego typu oszustwa na szkodę osób starszych został omówiony i przedstawiono metody jak przeciwdziałać tym przestępstwom, żeby nie zostać oszukanym. Pokazano w trakcie prelekcji  również poziom zagrożeń, jakie niosą za sobą oszustwa na szkodę osób starszych, jaka jest ich skala w kraju i Małopolsce. Zaprezentowano uczestnikom również filmy, które przedstawiały scenki obrazujące przedmiot omawianych rodzajów przestępstw oraz właściwe zachowania powodujące w znacznej mierze uniknięcie dolegliwych społecznie przestępstw na ich szkodę.

Następnie Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Andrzej Kupiec w swoim wystąpieniu podkreślił, że przestępcy odchodzą już stopniowo od popełniania przestępstw kradzieży czy włamań, ukierunkowując swoją „działalność przestępczą„ na osoby starsze podatne na ufność i łatwowierność, które to cechy przestępcy bezlitośnie wykorzystują. Podkreślił również jak ważna jest edukacja w tym zakresie, aby zapobiegać tego rodzaju przestępstwom trudnym do wykrycia.

Po wystąpieniu Komendanta kilku uczestników spotkania podzieliło się swoimi przykrymi doświadczeniami związanymi z oszustwami i kradzieżami na ich szkodę oraz przekazali swoje oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa i zagrożeń na jakie są narażeni seniorzy.

Bezpośrednio po skończeniu spotkania policjanci pozostali na terenie domu kultury do dyspozycji uczestników spotkania w zakresie indywidualnych rozmów.