Zaproszenie do debaty społecznej w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej

Zaproszenie do debaty społecznej w Starostwie Powiatowym

Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach zaprasza mieszkańców Powiatu i Miasta Dąbrowa Tarnowska do udziału w debacie społecznej organizowanej w dniu 21 listopada 2017 roku o godz. 11.00., która będzie miała miejsce w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej

Ostatnia debata z cyklu pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ" ma na celu zaprezentowanie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska w odniesieniu do całości Powiatu, upowszechnienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia do diagnozy aktualnych zagrożeń społecznych najbardziej dokuczliwych dla środowiska lokalnego, promocję aplikacji „Moja Komenda" i programu „Dzielnicowy bliżej nas", co więcej zaprezentowanie działań profilaktycznych realizowanych na podległym terenie przez Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Zwieńczeniem spotkania będzie wzajemna wymiana informacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa.