"Powstrzymaj przemoc "- kontakty telefoniczne do instytucji zajmujących się problemami przemocy w rodzinie na Powiślu.

"Powstrzymaj przemoc "- kontakty telefoniczne do instytucji zajmujących się problemami przemocy w rodzinach na Powiślu.

Poniżej prezentujemy numery kontaktowe do wszystkich instytucji na terenie powiatu dąbrowskiego zajmujących się problemami przemocy w rodzinie:

*Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie powiatu dąbrowskiego:

  • MGOPS Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-29-15
  • GOPS Szczucin, tel. 14 644-31-22
  • GOPS Bolesław, tel. 14 641-50-18
  • GOPS Mędrzechów, tel. 14 644-24-23
  • GOPS Olesno, tel. 14 641-10-82
  • GOPS Gręboszów, tel. 14 641-60-27
  • GOPS Radgoszcz, tel. 14 641-46-60

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, tel. 14 642-44-15
  • Punkt Interwencji Kryzysowej Dąbrowa Tarnowska 33-200, ul. Piłsudskiego 54, tel. 14 655-93-18 lub 14 642-44-15

*Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 644-23-33

*Telefon alarmowy: 112