Oświadczenie w sprawie informacji podanej w ogłoszeniach Parafii Dąbrowa Tarnowska z dnia 17.05.2020r.

Oświadczenie w sprawie informacji podanej w ogłoszeniach Parafii Dąbrowa Tarnowska z dnia 17.05.2020r.

W nawiązaniu do ogłoszeń  duszpasterskich Parafii Dąbrowa Tarnowska obwieszczonych  17 maja 2020 r., w których podano o rzekomym braku skutecznych  działań policji informujemy co następuje.   

9 maja 2020 roku  ok. godz. 18.34 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podjęli interwencję na terenie Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej.  Z anonimowego zgłoszenia (otrzymanego o godz. 18:29)  wynikało bowiem, że doszło do celowego zakłócenia przebiegu mszy św. przez nieznanego mężczyznę. Sprawca oddalił się z miejsca przed przybyciem patrolu. Mundurowi dokonali sprawdzenia terenu przyległego do kościoła lecz nie napotkali osoby opisanej przez uczestników mszy. Ustalili jednak tożsamość mężczyzny, który dokonał powyższego czynu. Z przebiegu interwencji oraz powziętych informacji policjanci sporządzili notatki. 

Podobny chuligański incydent w tym kościele miał miejsce 15 maja br. Dyżurny policji został jednak powiadomiony o  tym o 13.40 tj. po  upływie prawie godziny od  zdarzenia  tj. przerwania  adoracji w kościele. Na miejscu policjanci nie zastali awanturującego się mężczyzny, dokonali rozpytania wiernych oraz przeprowadzili rozmowę z proboszczem Parafii. Uzyskali informację że najprawdopodobniej mężczyzna, który zakłócił obrzędy religijne w kościele udał się na plebanię, gdzie kierował wyzwiska przez domofon wobec jednego z księży. Funkcjonariusze  z tej interwencji również sporządzili  stosowną dokumentację.

Po analizie  zebranych materiałów i relacji świadków,  18 maja br. w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej wszczęto  -  z urzędu - dochodzenie w powyższej sprawie, tj. w sprawie dwukrotnego (9 i 15 maja br.)  złośliwego przeszkadzania w publicznym wykonywaniu aktu religijnego.   Czyn ten kwalifikowany jest jako o przestępstwo z art. 195 § 1 kodeksu karnego  i  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W toku dochodzenia policjanci zabezpieczyli już materiał dowodowy tj. zapis video, ustalili i przesłuchali świadków.  Niestety duchowny odprawiający celebrę mszy św. w dniu 09.05.2020r.  odmówił udziału w sprawie.

Dodajemy, że nie można zatrzymać osoby  podejrzewanej o popełnienie  przestępstwa jeżeli nie są spełnione ku temu ustawowe przesłanki.  Bowiem  zgodnie z kodeksem postępowania karnego, policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym. Takie warunki jednak nie wystąpiły w tej sprawie.

Osoba która dokonała opisanych czynów jest ustalona i aktualnie trwają czynności w tej sprawie.

Reasumując, w ogłoszeniach duszpasterskich przedstawiono fałszywy obraz działań Policji.  Czynności były i są prowadzone z należytym zaangażowaniem oraz zgodnie z literą prawa.