Dla kierowców

Od wprowadzenia nowych przepisów dąbrowska „drogówka” zatrzymała 15 praw jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym

Zgodnie z nowelizacją przepisów kodeksu drogowego od 18 maja br. kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, prawo jazdy zostanie odebrane bezpośrednio przez kontrolującego ich policjanta. To jeden z zaostrzonych przepisów, który wszedł w życie mając w głównej mierze za zadanie poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym  szczególnie w obszarach zabudowanych.

W tym okresie od momentu nowelizacji przepisów policjanci dąbrowskiej drogówki zatrzymali łącznie 15 kierujących pojazdami, którzy w terenie zabudowanym pozwolili sobie na poruszanie się z prędkością powyżej 100 km/h. Blisko połowa z zatrzymanych kierujących to mieszkańcy spoza terenu Powiśla Dąbrowskiego. Jeden kierujący, któremu zatrzymano prawo jazdy za przekroczenie prędkości kierował pojazdem w stanie po użyciu alkoholu. Jeden z zatrzymanych kierowców poruszał się motocyklem, natomiast pozostali pojazdami osobowymi.

Jednak największe wrażenie z zakresu tych negatywnych robi zmierzona prędkość w dwóch przypadkach przez poruszające się pojazdy.  W dniu 25 sierpnia br. w miejscowości Niwki 21-latek poruszał się z rekordową prędkością w terenie zabudowanym, mając na liczniku 148 km/h czyli przekraczając dopuszczalną prędkość w tym miejscu o 98 km/h. Drugim z kierujących, który w ten sposób pozbył się prawa jazdy na 3 miesiące był 47-letni mężczyzna.  W dniu 5 września br. poruszał się on w miejscowości Słupiec z prędkością 134 km/h, przekraczając dopuszczalną prędkość na kontrolowanym odcinku drogi o 84 km/h.

Dodatkową dolegliwością dla wspomnianych kierujących były wysokie grzywny – wszyscy ukarani zostali pięciusetzłotowymi mandatami karnymi i na każdego "konto" zostało przypisane 10 punktów karnych.

Policja przypomina:

Policjant zatrzyma prawo jazdy w przypadku:

*kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym,

W tym przypadku decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje starosta na okres 3 miesięcy.

Jeżeli dana osoba będzie kierowała pojazdem pomimo wydania takiej decyzji administracyjnej, albo gdy wcześniej za w/w naruszenie przepisów prawo jazdy zostało zatrzymane podczas kontroli drogowej, okres administracyjnego zatrzymania prawa jazdy zostaje wydłużony do 6 miesięcy.

Natomiast jeżeli dana osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Apelujemy do wszystkich kierujących o rozważną i ostrożną jazdę. Kierujący są głównymi sprawcami wypadków – powodują oni niemal 80 % wszystkich zdarzeń.  Natomiast średnio co 3 wypadek spowodowany jest przez nadmierną prędkość.

Konsekwencje prawne niestosowania się do obowiązujących przepisów są dotkliwe, ale znacznie bardziej dotkliwe są – jak pokazują statystyki, konsekwencje utraty życia i zdrowia! 

Kierowco „Nie bój się ratować życia innym!"

Policjanci dąbrowskiej „drogówki” wraz z Biurem Doradczo-Usługowym BHP w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny przeprowadzili akcję profilaktyczną „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM”. Tym razem miejscem wspólnych działań był teren  miejscowości Żelazówka przy drodze krajowej nr 73.

Celem akcji było propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, a przede wszystkim przełamywania oporu i strachu przed jej udzieleniem. W ciągu 3 godzin akcji zatrzymano blisko 60 pojazdów. W większości przypadków powodem kontroli pojazdów były popełniane drobne wykroczenia przez kierujących. Scenariusz tego przedsięwzięcia jest niezmienny. Funkcjonariusze Policji podczas kontroli pojazdu, proponują kierującemu (w zamian za ukaranie mandatem) oraz pasażerom udział w krótkim instruktażu z udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż dotyczył resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, dziecka i niemowlęcia oraz zapoznania z automatycznym defibrylatorem. Obejmował także ugaszenie pożaru, do czego wykorzystano mobilny symulator pożarów. Uczestnicy akcji mogli również dokonać badania stanu trzeźwości na stacjonarnym urządzeniu do badania trzeźwości. Ponadto dużą popularnością cieszyły się alkogogle symulujące efekt bycia pod wpływem alkoholu (0,8 do 1,5 ‰). To ćwiczenie miało na celu pokazanie realnego zagrożenia na drodze wywołanego przez kierującego samochodem lub innym pojazdem będącego w stanie nietrzeźwości. W czasie kiedy rodzice uczestniczyli w instruktażu to dzieci będące pasażerami miały możliwość spędzić czas na kolorowaniu podobizn policjantów i radiowozów. 

Uczestnikami akcji „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” byli przede wszystkim rodzice i ich dzieci. Podczas instruktażu padało ze strony uczestników wiele pytań. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali wskazówek przyznając, że wiedza i umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest niezwykle cenna. Ponadto podczas korzystania z alkogogli mogli przez chwilę mieć wrażenie jak zachowuje się człowiek będący w stanie nietrzeźwości.

W czasie trzech godzin akcji, w instruktażu wzięło udział ponad 100 osób  (w większości kierujący pojazdami i ich pasażerowie). Na zakończenie kierowcy otrzymali materiały promujące bezpieczną pracę, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz przedstawiające skutki stosowania wszelkich używek.

Pełna galeria

 Policjanci zadbali o bezpieczeństwo uczniów w ramach akcji „Zwolnij przed szkołą”

W związku z rozpoczętym w dniu 1 września br. nowym rokiem szkolnym policjanci Referatu Ruchu Drogowego dąbrowskiej Komendy realizowali wspólnie z przedstawicielami MORD w Tarnowie wzmożone działania w ramach akcji „Zwalniam przed szkołą”. W ramach podjętych działań policjanci pełnili służbę szczególnie w pobliżu szkół i przedszkoli w rejonie, których jest szczególne natężenie ruchu pojazdów, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zmierzających po raz pierwszy po wakacjach do swoich szkół. Działania skoncentrowane były w rejonie placówek w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w rejonie Szkoły Podstawowej w Żelazówce, która zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 73.  Policjanci w rejonie przejść dla pieszych pomagali dzieciom, młodzieży oraz dorosłym bezpiecznie przekroczyć jezdnię, natomiast kierujących badali na stan trzeźwości i apelowali o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, przede wszystkim w okolicach szkół i przedszkoli.  Przy okazji młodzież w stroju tzw. „agatki” wręczała kierowcom ulotki promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym w rejonie placówek oświatowych. Kontrolowany przez policjantów był również stan techniczny autobusów przewożących dzieci i młodzież do szkół.

Punktem kulminacyjnym akcji był udział dąbrowskich policjantów w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Żelazówce podczas, którego wręczono uczniom I klasy kamizelki oraz elementy odblaskowe w rejonie przejścia dla pieszych w pobliżu szkoły. Policjanci przy okazji przekazali dzieciom informacje o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przy wręczeniu kamizelek obecny był Dyrektor MORD w Tarnowie Jarosław Sady. Wybór szkoły nie był przypadkowy z uwagi na bezpośrednią lokalizację budynku przy drodze krajowej nr 73 i co za tym idzie narażenie uczniów tej placówki na duże zagrożenia związane z bardzo dużym ruchem pojazdów w tym rejonie.  

Przypominamy, że działania Policji pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły” będą trwać do najbliższego piątku tj. 4 września br. 

  

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców.

Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h oraz przestępstwo prowadzenia pojazdu po utracie uprawnień to tylko niektóre ze zmian, które zaczną obowiązywać w najbliższy poniedziałek. Dziś Małgorzata Woźniak, rzecznik MSW oraz mł. insp. Marek Konkolewski z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przedstawili szczegóły nowelizacji przepisów. Nowa ustawa składa się  z rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Infrastruktury i Rozwoju.

Przekroczysz prędkość o więcej niż 50 km/h lub przewieziesz zbyt dużą liczbę pasażerów – stracisz prawo jazdy

Zgodnie z nowymi przepisami kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, prawo jazdy zostanie odebrane bezpośrednio przez kontrolującego ich policjanta. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3 miesięczny okres, będzie przedłużony do 6 miesięcy. Jeśli kierowca w tym czasie i tak zdecyduje się wsiąść „za kółko”, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Aby je odzyskać trzeba będzie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy.

Na ten sam okres (3 miesięcy) uprawnienia do prowadzenia pojazdami utracą kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą liczbę osób (przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym).

Surowe i nieuchronne kary dla pijanych kierowców

W nowych przepisach zaostrzono kary dla pijanych kierowców oraz tych, którzy pod wpływem alkoholu spowodowali wypadek drogowy. Okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów został wydłużony z 10 do 15 lat, minimalną karą będą 3 lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z wysokimi karami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie stosował karę w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby, którą złapano po raz pierwszy oraz nie mniejszej niż 10 tys.  zł., dla recydywistów. Jeśli kierowca spowoduje wypadek drogowy pod wpływem alkoholu nawiązka nie będzie mogła być mniejsza niż 10 tys. zł. Pieniądze uzyskane z tego tytułu będą przekazywane na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

- Przepisy prawa zostały znowelizowane w taki sposób, aby pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują, czyli osobom, które w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców stracili zdrowie – powiedział mł. insp. Marek Konkolewski.

Kierowanie bez uprawnień

Od 18 maja kierowcy, którzy będą prowadzili pojazd, pomimo tego że prawo jazdy zostało im wcześniej odebrane przez starostę popełnią przestępstwo. Będzie za to grozić grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat. Do tej pory było to wykroczenie. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Blokady alkoholowe w pojazdach

Nowe przepisy przewidują także możliwość zmiany przez sąd orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów na konieczność posiadania blokady alkoholowej tzw. alkolocka w pojeździe. Z takiej możliwości będzie można skorzystać dopiero po upływie połowy zakazu, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. O szczegółach dotyczących tej zmiany poinformował mł. insp. Marek Konkolewski  - Osoba, która będzie chciała uruchomić silnik będzie musiała się poddać badaniu na trzeźwość. Taka osoba będzie musiała co rok oddawać swoje urządzenie do kalibracji oraz będzie musiała posiadać zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu, w związku z posiadaniem alkolocka – powiedział Marek Konkolewski.

Zaostrzenie przepisów wobec "młodych kierowców"

Nowa ustawa wprowadza także zaostrzenie przepisów wobec młodych kierowców. Osoby, które w okresie 2 lat od uzyskania prawa jazdy dopuściły się jednego przestępstwa  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na  spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h utracą prawo jazdy. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie 4 stycznia 2016 r.

Usunięcie pojazdu

W ustawie wprowadzono także nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, czyli osoba, która go nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów.

Przepisy prawa zostały znowelizowane w taki sposób, aby pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują, czyli osobom, które w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przez pijanych kierowców stracili zdrowie Marek Konkolewski

Funkcjonariusz będzie mógł odstąpić od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem.

Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.

Większość Polaków popiera zmiany

- Badania opinii społecznej pokazują jednoznacznie, że większość Polaków popiera natychmiastowe odbieranie kierowcom prawa jazdy za rażące naruszenie przepisów- poinformowała rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. W sondażu przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych respondenci ocenili liczbę przeprowadzanych przez Policję kontroli trzeźwości. Przypomnijmy, że od 2014 roku znacząco została zwiększona ich liczba. W 2014 roku policjanci przeprowadzili 15,4 mln kontroli - prawie 2 razy więcej niż w 2013 roku. Mimo tej znaczącej różnicy w ocenie prawie połowy respondentów (46 proc.) kontrole trzeźwości kierowców są przeprowadzane za rzadko. Tylko 7 proc. pytanych miało odwrotną opinię, deklarując, że odbywają się one za często.

Polacy mają też bardzo zdecydowane zdanie na temat karania nietrzeźwych kierowców. Prawie wszyscy respondenci (96 proc.) opowiedzieli się za natychmiastowym odbieraniem prawa jazdy za recydywę w jeździe pod wpływem alkoholu. Zdania respondentów były natomiast podzielone w sprawie propozycji MSW dotyczącej obierania prawa jazdy za przewożenie zbyt dużej liczby osób. W tym przypadku zaostrzenie przepisów miało prawie tyle samo zwolenników (49 proc.), co przeciwników (47 proc.).

Polacy zapytani o opinie w sprawie obierania kierowcom prawa jazdy za rażące naruszenie  przepisów nieco częściej opowiadali się za (53 proc.), niż przeciw (44 proc.) takiej sankcji.

Przekonania Polek i Polaków dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym znalazły odzwierciedlenie w nowych przepisach.

Finał Eliminacji Powiatowych Turnieju BRD

14 kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny odbył się finał Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych  i gimnazjalnych, który był realizowany przez policjantów dąbrowskiej „drogówki” podkom. Jarosława Kmiecia, asp. Jarosława Czupryny,   asp. Michała Białkowskiego oraz sierż. sztab. Pawła Chwałka przy współudziale Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2   w Dąbrowie Tarnowskiej.

Założeniem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sam turniej był wieloetapowy i poprzez eliminacje szkolne oraaz gminne zwycięskie drużyny awansowały do finału powiatowego. Finał składał się z  dwóch etapów: rozwiązywania testu wiedzy oraz jazdy rowerem po torze sprawnościowym.

Organizatorzy dzięki wsparciu sponsorów zapewnili uczestnikom i zaproszonym gościom słodki poczęstunek. Każdy uczestnik biorący udział w turnieju otrzymał nagrodę rzeczową. Na uwagę zasługuje fakt, ze dzięki wsparciu idei turnieju przez osoby zainteresowane problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym nagrody za zajęcie miejsc na podium były bardzo cenne, a najlepsi uczestnicy dodatkowo otrzymali rowery.

Nagrody  wręczali przedstawiciele władz samorządowych, sponsorów,  dyrekcja szkoły - gospodarza turnieju oraz przedstawiciele dąbrowskiej Policji, która była organizatorem turnieju.

W finale udział wzięło 50 uczniów z 14 placówek z terenu  powiatu dąbrowskiego.

Najlepszymi okazali się:

 • W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie,  w składzie: Maciej Chmura, Paweł Kmieć, Monika Ryczek, Zych Emilia

Opiekun drużyny: mgr Czesława Obara.

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Oleśnie, w składzie: Garstka Paulina, Jasielec Jakub, Łoś Natalia, Wajda Kmil.

Opiekun drużyny: mgr Jolanta Reczek

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Radgoszczy, w składzie:  Kozaczka Michał, Kupiec Zuzanna, Kuta Bartłomiej, Labak Paulina.

Opiekun drużyny: mgr Joanna Burek

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Gręboszowie

V miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Bolesławiu

VII miejsce – Zespół Szkół w Mędrzechowie

VIII miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzynce.

 • W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, w składzie: Puła Oliwia, Ryczek Mateusz, Wójcik Jakub

Opiekun drużyny: mgr Andrzej Soja.

II miejsce – Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Luszowicach, w składzie: Bogula Mikołaj, Malec Mateusz, Siewierski Mateusz.

Opiekun drużyny: mgr Urszula Kuta.

III miejsce – Zespół Szkół w Mędrzechowie, w składzie: Karyta Krystian, Łopata Karolina, Majka Artur.

Opiekun drużyny: mgr Renata Kołton.

IV miejsce – Gimnazjum w Szczucinie

V miejsce – Publiczne Gimnazjum w Woli Żelichowskiej

VI miejsce – Gimnazjum w Podlipiu.

Najlepszymi uczestnikami turnieju okazali się:

 - w kategorii Szkół Podstawowych – Ryczek Monika z Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie

- w kategorii Gimnazjum – Wójcik Jakub z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Ideę popularyzacji przepisów ruchu drogowego i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach drogowych wsparły w postaci nagród rzeczowych jednostki samorządu terytorialnego w tym:

 • Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowska
 • Urząd Gminy w Mędrzechowie
 • Urząd Gminy w Radgoszczy
 • Urząd Gminy w Bolesławiu
 • Urząd Miasta i Gminy Szczucin

Jak co roku nie zawiedli właściciele prywatnych firm z terenu Powiśla Dąbrowskiego, którzy także wsparli szczytne idee tego turnieju poprzez ufundowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych dla uczestników turnieju.

 Nagrody Główne w turnieju ufundowali:

 • Firma Tankpol R.Mosio i Wspólnicy – nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników
 • Pan Ryszard Jędraszek właściciel Zakładu Budowy Urządzeń Dźwignicowych – tablety dla zawodników drużyn, które zajęły 1 miejsca w obu kategoriach
 • Pan Marian Szajor - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Ćwikowie - rower
 • Pan Mariusz Biedroński –  Kompleksowe Utrzymanie dróg Transport Drogowy – rower

Pozostałe nagrody rzeczowe ufundowali:

 • Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie
 • Pan Dariusz Wieczorek – Firma Auto-Gaz”
 • Pan Józef Węc - Firma Auto Części
 • Pan Czesław Sas – Firma Auto-Handel
 • Pan Mieczysław Sas – Firma Saspol
 • Pan Jan Pabian – Firma Blacharstwo i Lakiernictwo Samochodowe
 • Pan Paweł Drożdż – Ośrodek Szkolenia Kierowców „Jedynka”
 • Pan Marcin Lelek – Ośrodek Szkolenia Kierowców „F1”
 • Pan Jerzy Węgrzyn – Firma Motozbyt
 • Pan Andrzej Dziedzic – Biuro Doradczo-Usługowe BHP

Strony