Żywa Lekcja Historii

Żywa Lekcja Historii

Dzięki staraniom Zarządu Terenowego NSZZP przy KPP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Mirosława Strach początkiem września zorganizowana została wycieczka, w której wzięły udział dzieci policjantów oraz pracowników cywilnych policji.

Program wycieczki obejmował zwiedzanie Osady Słowiańskiej w Stobiernej oraz uczestnictwo w warsztatach rękodzieła i rzemiosła.