Z młodzieżą o służbie

Z młodzieżą o służbie

W dniu dzisiejszym ( 12.02.2019 roku) w powiecie dąbrowskim odbyło się pierwsze ze spotkań zainicjowanych przez Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosława Stracha oraz I Zastępcę Komendanta kom. Jarosława Kmiecia, mające na celu przybliżenie społeczeństwu, a w głównej mierze młodzieży specyfikę codziennej służby mundurowych. 

Prelegentem dzisiejszego spotkania zatytułowanego: "Profesja żołnierza i policjanta, meandry tych zawodów i ich charakterystyka" był Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Witold Łopata. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Oleśnie. Naczelnik kom. Witold Łopata w sposób budzący ogromne zainteresowanie mówił o codziennych zadaniach funkcjonariuszy m.in. jakimi zagadnieniami zajmują się poszczególne wydziały. Policjant podkreślił, że efektem codziennej pracy jest satysfakcja z możliwości zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Naszego Powiatu. Podczas spotkania prezentowane były elementy wyposażenia funkcjonariuszy używane w codziennej służbie. Kom. Witold Łopata szczegółowo omówił procedury wstępowania do Policji, czyli jak zostać policjantem.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz żołnierze z Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnowie. Było to pierwsze z planowanego cyklu spotkań z dziećmi i młodzieżą mające na celu przybliżenie codziennej służby mundurowych.