Wydział Kryminalny

Sekretariat, tel. 14 644 22 04
email: zds@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Kryminalnego
podinsp. Grzegorz Bieś
tel. 14 644 22 05

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
asp. Bartłomiej Okrzesa
tel. 14 644 22 15