Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji

Wprowadzenie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji

Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach  uroczyście wprowadził mł. insp. Lucjana Pałuckiego w obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji. W spotkaniu udział wzięło kierownictwo dąbrowskiej komendy, Komendant Komisariatu Policji  w Szczucinie oraz policjanci i pracownicy cywilni dąbrowskiej komendy.

W dniu 15 stycznia w świetlicy Komendy  Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste przywitanie mł.insp. Lucjana Pałuckiego, powołanego na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Podczas uroczystości mł. insp. Lucjan Pałucki otrzymał z rąk Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Mirosława Strach pieczątki służbowe jako  symbol rozpoczęcia pełnienia służby na terenie powiatu dąbrowskiego. Obejmujący stanowisko mł.insp. Lucjan Pałucki pełnił wcześniej służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku gdzie był Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji.

Serdecznie gratulujemy awansu Panu Komendantowi i życzymy dalszych sukcesów.