Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości

14 października 2018 roku na placu przy budynku Gręboszowskiego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem i poświęceniem Pomnika dla uczczenia 100 Rocznicy odzyskania niepodległości, w których udział wziął kom. Witold Łopata reprezentujący Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosława Stracha oraz poczet sztandarowy tutejszej jednostki Policji.

Uroczystości rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych przed budynkiem Urzędu Gminy w Gręboszowie, następnie wszyscy przemaszerowali do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gręboszowie, aby uczestniczyć w mszy św., gdzie po jej zakończeniu zebrani udali się pod pomnik, na plac przy budynku Gręboszowskiego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia Pomnika.