Udział Komendanta Powiatowego Policji w ostatniej - XXXVI sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego

Udział Komendanta Powiatowego Policji w ostatniej - XXXVI sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego

Wczoraj 5 listopada 2018r. Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach uczestniczył w posiedzeniu ostatniej sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego w kadencji 2014 – 2018. Sesję otworzyła i przewodniczyła obradom Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło.

Podziękowanie od Przewodniczącej Rady Powiatu Barbary Pobiegło oraz Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego za współpracę z samorządem powiatowym, w formie adresu okolicznościowego otrzymał wszyscy Radni oraz osoby współpracujące na co dzień z samorządem w tym także Komendant Powiatowy Policji nadkom. Mirosław Strach.

Komendant zabierając głos, podziękował zebranym Radnym za wspólną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego  oraz życzył realizacji zamierzeń i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.