Szkolenie „Zachowania suicydalne wśród dzieci i młodzieży: przyczyny, zagrożenia, pomoc, profilaktyka"

Szkolenie „Zachowania suicydalne wśród dzieci i młodzieży: przyczyny, zagrożenia, pomoc, profilaktyka"

Wczoraj 15 października  2018 roku w  budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się szkolenie pn. „Zachowania suicydalne wśród dzieci i młodzieży: przyczyny, zagrożenia, pomoc, profilaktyka", którego organizatorem było: Starostwo Powiatowe, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. W szkoleniu udział wziął podinsp. Bogumił Jedynak reprezentujący Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosława Stracha oraz przedstawiciele władz samorządowych, pedagodzy i nauczyciele. Samo szkolenie jak i wygłoszone przez prelegentów referaty cieszyły się sporym zainteresowaniem.