Spotkanie opłatkowe w KWP Kraków

Spotkanie opłatkowe w KWP Kraków

W dniu 18 grudnia 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe Podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z województwa małopolskiego. W spotkaniu uczestniczył mł. insp. Bogdan Litra - p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Komendanci Miejscy i Powiatowi z jednostek, w których zamieszkują podopieczni fundacji. 

W uroczystości wzięli udział Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach wraz z podopieczną fundacji z powiatu dąbrowskiego Panią Cecylią Bielat.