Pożegnanie I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka.

Pożegnanie I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka.

4 stycznia 2019 r. w sali narad im. insp.Marka Woźniczki w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste pożegnanie insp. Pawła Dzierżaka z garnizonem małopolskim. Insp. Paweł Dzierżak będąc do tej pory  I  Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadzorował pion prewencji. W małopolskiej Policji służył 27 lat.  

Wiceszef małopolskich policjantów 3 stycznia br. objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Dzisiejszą uroczystość uświetnił swoją obecnością Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik jak również przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Na uroczystości obecny był także Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak wraz ze swoim zastępcą st. bryg. mgr Markiem  Bębenkiem, oraz Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk Stanisław Laciuga.W pożegnaniu komendata Dzierżaka uczestniczyła także  kadra kierownicza małopolskiego garnizonu oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Po rozpoczęciu uroczystej zbiorki naczelnik wydziału kadr i szkolenia KWP w Krakowie  podinsp. Sylwia Giżowska – Szarek przypomniała zgromadzonym, kolejne etapy drogi służbowej insp. Pawła Dzierżaka. Zebrani mogli również obejrzeć retrospektywną prezentację zdjęć, wykonanych na przestrzeni kilkunastu lat, podczas różnego rodzaju działań, operacji itp.w których uczestniczył, czy którymi dowodził żegnany Komendant. 

Po chwilach poświeconych wspomnieniom, głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp.Krzysztof Pobuta, który podziękował insp. Dzierżakowi za doskonałą współpracę przy realizacji zadań w garnizonie małopolskim. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie w swym wystąpieniu podkreślał profesjonalizm i bardzo wysoki poziom wszelkich działań nadzorowanych przez swojego dotychczasowego Zastępcę. Komendant porównał insp.Pawła Dzierżaka do postaci historycznej Zawiszy Czarnego, który nie tylko słynął z waleczności i skutecznosci w działaniu, ale był symbolem szlachetności, honoru i niezłomności. Na koniec generał życzył nowemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach wielu sukcesów zawodowych w garnizonie świętokrzyskim. 

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski, pan Piotr Ćwik, który zaznaczył, że „dzisiejszą uroczystość przeplata radość i smutek, bo jest to czas podsumowań ale także czas tworzenia planów na przyszłość.”. Wojewoda przypomniał zgromadzonym zasługi komendanta Dzierżaka w zabezpieczaniu międzynarodowych imprez, jak choćby konferencji UNESCO czy szczytu klimatycznego COP24 , które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Kierując słowa podziękowania za doskonałą służbę wojewoda podkreślił,że są to podziekowania od wszystkich wojewodów Małopolski, którzy współpracowali przez lata z inspektorem Dzierżakiem. Życzył także, aby te znakomite wzorce zawodowe, wypracowane w Małopolsce zostały podtrzymane i dalej realizowane. Na zakończenie Komendant Dzierżak został uhonorowany medalem Wojewody Małopolskiego, wydanym z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Kolejnym prelegentem był Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Stanisław Nowak, który wspominał lata doskonałej współpracy z komendatem Dzierżakiem, przy różnego rodzaju działaniach służb zespolonych. Generał Nowak podkreślił, że w Małopolsce od lat współdziałanie pomiędzy Policja a Strażą Pożarną układa się wzorowo. Szef małopolskiej straży pożarnej pogratulował awansu życząc jednoczesnie sukcesów zawodowych w Świetokrzyskiem.  

Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk Stanisław Laciuga  zaznaczył natomiast, że Komendant Dzierżak cieszy się zasłużonym szacunkiem nie tylko wśród policjantów, ale także funkcjonariuszy Straży Granicznej. Następnie pogratulował inspektorowi Dzierżakowi awansu, podziękował za dotychczasową współpracę z ramienia małopolskiej Policji i życzył dalszej owocnej współpracy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej już jako szef świętokrzyskich policjantów.

Na zakończenie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Paweł Dzierżak, który podziękował wszystkim obecnym za wspólną służbę oraz  za lata bardzo dobrej współpracy. Słowa podziękowania skierował zarówno do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Krzysztofa Pobuty, jego Zastępców jak i wszystkich zgromadzonych.  Komendant stwierdził, m.in. że „mój sukces jest mierzony miarą Waszej ciężkiej pracy” podkreślając tym samym wagę profesjonalizmu, zaangażowania oraz współdziałania każdego policjanta w realizacji zadań. Jednocześnie Komendant  Dzierżak odnosząc się do swojego awansu zaznaczył, że „nie wolno pozostawać w miejscu tylko należy cały czas iść do przodu i podejmować wyzwania”. A takim wyzwaniem jest dla niego teraz  dowodzenie garnizonem świetokrzyskim, gdzie ma nadzieję zasłużyć  na szacunek i sympatię policjantów, tak jak nadinsp. dr Krzysztof Pobuta w Małopolsce.

Uroczystość zakończyło wręczenie okolicznościowych podarków oraz indywidualne życzenia składane przez poszczególnych policjantów. 

Życzymy samych sukcesów w świętokrzyskim garnizonie Policji !

 

Inspektor Paweł  Dzierżak ukończył studia pedagogiczne ze specjalnością wychowanie obronne w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

W 1991 r. rozpoczął służbę w Policji w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie zostając jego dowódcą w 2006 r.   W 2012 r. objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. W 2015 r. został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.  Od  03.01.2019 r. pełni obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.   

Link do komunikatu na temat ceremonii  objęcia stanowiska przez insp. Dzierżaka w KWP w Kielcach:

http://policja.pl/pol/aktualnosci/168020,Insp-Pawel-Dzierzak-komendantem-swietokrzyskich-policjantow.html