Powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki uroczyście wprowadził mł. insp. Roberta Dudka w obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. W spotkaniu udział wziął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji kom. Jarosław Kmieć  kierownictwo oraz policjanci i pracownicy cywilni dąbrowskiej komendy.

W dniu 25 lutego 2019 roku w świetlicy Komendy  Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste przywitanie mł.insp. Roberta Dudka, któremu powierzono obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Podczas uroczystości mł. insp. Robert Dudek otrzymał z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Roberta Strzeleckiego rozkaz o powierzeniu obowiązków jako symbol rozpoczęcia pełnienia służby na terenie powiatu dąbrowskiego. Obejmujący stanowisko mł.insp. Robert Dudek pełnił wcześniej służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni gdzie był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji.

 

Serdecznie gratulujemy awansu Panu Komendantowi i życzymy dalszych sukcesów.