Podsumowanie pracy dąbrowskich policjantów za 2018 rok

Podsumowanie pracy dąbrowskich policjantów za 2018 rok

W dniu 30 stycznia 2019 r. w sali narad Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się narady roczne podsumowujące stan bezpieczeństwa oraz pracę policjantów powiatu dąbrowskiego za 2018 rok.

W naradzie uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Stach, I Zastępca Komendanta Powiatowego kom. Jarosław Kmieć, przedstawiciele kadry kierowniczej dąbrowskiej Policji oraz policjanci.

W trakcie spotkania Naczelnicy komórek organizacyjnych Komendy omówili prace poszczególnych pionów. Natomiast Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach przedstawił sprawozdanie z ogółu pracy dąbrowskiej Policji za 2018 rok oraz życzył dalszej bezpiecznej służby dla wszystkich policjantek oraz policjantów, a także dla pracowników Komendy w 2019 roku.