Petycje KPP w Dąbrowie Tar.

l.p.  nr sprawy  skan         data złożenia petycji 

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

wnoszącego lub podmiotu,

w interesie którego

petycja jest składana

 

przebieg postępowania