KPP w Dąbrowie Tarnowskiej - "Święto Służby Cywilnej"

Święto Służby Cywilnej w KPP w Dąbrowie Tarnowskiej

10 listopada b.r., w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej pracownicy Policji obchodzili swoje święto. W tym wyjątkowym dniu Komendant Powiatowy Policji nadkom. Mirosław Strach oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Bogusław Chmielarz wraz z kadrą kierowniczą podziękowali pracownikom za ich codzienną pracę na rzecz Policji.

Dzień 11 listopada, na który przypada odzyskanie przez Polskę niepodległości został ustanowiony również Dniem Służby Cywilnej. Z tej okazji, w dniu 10 listopada, w Komendzie Powiatowej Policji Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach spotkał się z pracownikami dąbrowskiej Policji, aby podziękować im za codzienny trud w pracy na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wręczył zebranym okolicznościowe upominki w dowód uznania za sumienne wykonywanie swoich obowiązków.

Wszystkim pracownikom dąbrowskiej Policji, z okazji Święta Służby Cywilnej składamy życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.