Konferencja Naukowa w Tarnowie

Konferencja Naukowa w Tarnowie

W dniu 24 maja 2018 roku w Tarnowskiej Szkole Wyższej odbyła się Konferencja Naukowa pn. „Zjawisko samobójstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Wychowanie, edukacja, profilaktyka" , której organizatorem była Tarnowska Szkoła Wyższa wraz z  Politechniką Rzeszowską oraz Uniwersytetem Rzeszowskim. W  Konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych , pedagodzy, nauczyciele, przedstawicielesłużb mundurowych w tym między innymi  Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie podinsp. Bogumił Jedynak, który od dłuższego czasu interesuje się problematyką zachowań suicydalnych. Sama Konferencja jak i wygłoszone przez prelegentów referaty cieszyły się sporym zainteresowaniem. Wśród prelegentów swój wykład wygłosił m.in. Prezes Towarzystwa Suicydologicznego, dyrektor Instytutu Kryminalistyki i Kryminologii Uczelni Łazarskiego w Warszawie prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst oraz prof. dr hab. Grzegorz Ostasz - prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. Marek Koziorowski - prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Eugeniusz Moczuk, prof. Politechniki Rzeszowskiej z Katedry Nauk Humanistycznych oraz innych wielu prelegentów z różnych dziedzin nauki.

zdjęcia: Beata Malec-Suwara /A. Surowiec