Informacja dla osób niepełnosprawnych

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej znajduje się w Dąbrowie Tarnowskiej, w budynku przy ul. Berka Joselewicza 4. Jednostką terenowąi jest Komisariat Policji w Szczucinie mieszczący się w Szczucinie przy ul. Kościuszki 48.

Z budynków usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • budynek przy ul. Berka Joselewicza 4 przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez posiadaną platformę dla osób niepełnosprawnych;
 • budynek przy ul. Berka Joselewicza 4 posiada pomieszczenie biurowe przystosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych na parterze budynku. Drzwi do budynku posiadają szerokość ułatwiającą przemieszczanie osób na wózku inwalidzkim.
 • pomieszczenia przyjęć osób w budynku przy ul. Kościuszki 48 usytuowane są na paterze budynku. Budynek zaopatrzony jest w szerokie drzwi, ułatwiające wjazd wózkiem inwalidzkim.

Wszystkie wymienione obiekty posiadają węzły sanitarne przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112" PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE: Podczas zgłaszania (wysłania sms'a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

 1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu
 2. Napisać na początku SMS'a:
 • jestem osobą niesłyszącą,
 • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
 • napisać: co się stało (krótka informacja),
 • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
 • wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
 • podać swoje imię i nazwisko

3. Czekać na zwrotnego SMS'a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszeniaCzekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Poniżej przedstawiono sposoby zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, o którym mowa we wzmiankowanej ustawie.

Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:

- polskiego języka migowego (PJM),

- systemu językowo-migowego (SJM),

- sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Chęć skorzystania z wybranej formy komunikowania się (PJM/SJM/SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie, podając proponowany termin wizyty.

Potrzebę można zgłosić:

a) osobiście:

w Komendzie Powiatowej Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Berka Joselewicza 45 lub Komisariacie Policji w Szczucinie przy ul. Kościuszki 48

b) pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej  ul.Berka Joselewicza 4, 33-200Dąbrowa Tarnowska lub Komisariat Policji w Szczucinie ul. Kościuszki 48, 33-230 Szczucin.

c) Telefonicznie (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny):

dla Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej: 14 644 23 33 i 14 644 22 22 (dyżurny jednostki), dla Komisariatu Policji w Szczucinie : 14 643 61 07

d) faksem na nr: 14 644 22 42(przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);

e) na adres e-mail: komendant@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

(przesyłając wypełniony formularz znajdujący się >>TUTAJ<< (kliknij aby pobrać) );