700-lecie lokacji Rajbrotu pod patronatem Prezydenta RP, z udziałem Komendanta Powiatowego Policji.

700-lecie lokacji Rajbrotu pod patronatem Prezydenta RP, z udziałem Komendanta Powiatowego Policji.

8 września 2018 r. Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach uczestniczył w uroczystościach pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy związanych z obchodami 700-lecia lokacji Rajbrotu. Wieś ta została lokowana na prawie magdeburskim przez króla Władysława Łokietka w 1318 roku.

Prezydent Andrzej Duda objął uroczystości honorowym patronatem z wyrazami uznania „…za godne upamiętnienie bogatej historii i tradycji sołectwa Rajbrot; w przekonaniu, że rocznicowe wydarzenia, które odbywają się podczas wielkiego narodowego jubileuszu, staną się dla mieszkańców Rajbrotu źródłem dumy oraz umocnią  lokalną wspólnotę ;…”