Zmiana na stanowisku komendanta powiatowego

Zmiana na stanowisku komendanta powiatowego

7 marca bieżącego roku podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej na sali odpraw dąbrowskiej komendy dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej insp. Andrzej Kupiec przeszedł do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Jednocześnie na tym stanowisku powierzono obowiązki nadkom. Mirosławowi Strach.

Celebrę rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie. Lektor powitał zaproszonych gości, wśród których byli obecni : Poseł na sejm RP – Wiesław Krajewski, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Dziekan ks. Stanisław Cyran, starosta powiatu dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski, włodarze miast i gmin, przedstawiciele sądu i prokuratury, kadra kierownicza KPP oraz policjanci i pracownicy policji. Poczet wprowadził sztandar jednostki.

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej kom. Jarosław Kmieć odczytał rozkazy personalne związane ze zdaniem obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej insp. Andrzeja Kupca oraz powierzeniem obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosławowi Strach.

Po uroczystym pożegnaniu się ze sztandarem jednostki, insp. Andrzej Kupiec zwrócił się do zebranych gości, dziękował wszystkim za współpracę zwłaszcza kadrze policyjnej.

Wyrazy uznania i podziękowania przekazał także komendantowi nadinsp. Tomasz Miłkowski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Obejmujący stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach złożył podziękowania Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie za powierzenie obowiązków służbowych, uznając to za wyróżnienie i wyzwanie, któremu będzie starał się sprostać.

Uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru i złożenie końcowego meldunku.