Zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego przez nadkom. Mirosława Stracha

Zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego przez nadkom. Mirosława Stracha

Dziś 22 lutego 2019 roku podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej na sali odpraw dąbrowskiej komendy dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach przeszedł do dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Jednocześnie w tym samym dniu nadkom. Mirosławowi Strachowi powierzono obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce.

Celebrę w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości kom. Witolda Łopatę I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robertowi Strzeleckiemu. Lektor powitał zaproszonych gości, wśród których byli obecni : I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej kom. Jarosław Kmieć, Starosta powiatu dąbrowskiego Lesław Wieczorek, włodarze miast i gmin, przedstawiciele prokuratury, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej bryg. Krzysztof Kolarczyk,  kadra kierownicza KPP oraz policjanci i pracownicy policji.

Ekspert Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Anna Karbowniczek odczytała rozkaz personalny związany ze zdaniem obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej przez nadkom. Mirosława Stracha.

Po uroczystym pożegnaniu się ze sztandarem jednostki, nadkom. Mirosław Strach zwrócił się do zebranych gości, dziękował wszystkim za współpracę, kadrze policyjnej oraz pracownikom tutejszej jednostki Policji. Szczególne podziękowania złożył nadkom. Grzegorzowi Gubale Przewodniczącemu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego za okazane wsparcie. Podczas uroczystości nadkom. Mirosław Strach został odznaczony Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą klasy I nadanym Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZP 

Wyrazy uznania i podziękowania dla nadkom. Mirosława Stracha oraz wszystkich zebranych na uroczystości przekazał także insp. Robert Strzelecki I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru i złożenie końcowego meldunku.