Z młodzieżą o służbie cz. III

Z młodzieżą o służbie cz. III

Dzisiaj (07.03.2019 roku) w powiecie dąbrowskim odbyło się trzecie i ostatnie z cyklu spotkań zatytułowanych: "Profesja żołnierza i policjanta, meandry tych zawodów i ich charakterystyka". Zostały one zainicjowane przez Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, miały na celu przybliżenie społeczeństwu, a w głównej mierze młodzieży specyfikę codziennej służby mundurowych. 

Podczas ostatniego spotkania, jak również w poprzednich jednym z prelegentów był Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Witold Łopata. Projekt został zorganizowany przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Naczelnik kom. Witold Łopata mówił o codziennych zadaniach funkcjonariuszy m.in. jakimi zagadnieniami zajmują się poszczególne wydziały. Podczas spotkania prezentowane były elementy wyposażenia funkcjonariuszy używane w codziennej służbie. Nie zabrakło pytań ze strony młodzieży dotyczących rekrutacji do służby w Policji. Kom. Witold Łopata szczegółowo przedstawił procedury wstępowania do Policji, czyli jak zostać policjantem. 

Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz żołnierze z Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnowie. Było to ostatnie z planowanego cyklu spotkań z dziećmi i młodzieżą mające na celu przybliżenie codziennej służby mundurowych. Kolejne już w następnym roku.