Spotkanie z uczniami PSP nr. 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

Spotkanie z uczniami PSP nr. 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniach 7 i 8 listopada br. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej mieli okazję spotkać się z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych. Najmłodsze dzieci miały możliwość porozmawiać z funkcjonariuszem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych jak również o ostrożnym zachowaniu wobec osób obcych. Druga część spotkania dla uczniów klas IV-VI była poświęcona odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny zabronione, ale również odpowiedzialnemu korzystaniu z internetu.