Razem dla Niepodległej

Razem dla Niepodległej

Wczoraj (06.11.2018r.) Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach oraz Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Witold Łopata wzięli udział w uroczystym podsumowaniu projektu szkolonego „Razem dla Niepodległej” mającego miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej w Nieczajnej Górnej.

Przedstawienie było jednym z działań prowadzonych w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i zostało zrealizowane wspólnie przez: Szkołę Podstawą w Nieczajnej Górnej oraz Szkołę Podstawową w Smęgorzowie i Szkołę Podstawową w Gruszowie Wielkim. Po okolicznościowych przemówieniach zaprezentowany został program artystyczny przygotowany przez młodzież i nauczycieli. A zwieńczeniem uroczystości było zwiedzanie wystawy dedykowanej historii Polski przez zaproszonych gości