Przeciw przemocy w rodzinie

Przeciw przemocy w rodzinie

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej waraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 21 czerwca 2018r. zorganizowała spotkanie robocze dla Przewodniczących Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy z terenu Powiatu Dąbrowskiego. W obradach z ramienia Konendanta Powiatowego uczsetniczył kom. Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Piotr Motyka. 

Spotkanie poświęcone zostało kwestiom związanym realizacją zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w szczególności pomocy osobom doświadczającym przemocy, ale również stosującym przemoc. 

 

zdjęcia : PCPR Dąbrowa Tarnowska