Powiatowe obchody Święta Policji na Powiślu Dąbrowskim

Powiatowe obchody Święta Policji na Powiślu Dąbrowskim

Powiatowe Obchody Święta Policji w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosława Strach odbyły się w dniu 27 lipca br. w budynku Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej. Tegoroczne obchody Święta Policji zbiegły się z obchodami 98-rocznicy powstania Policji Państwowej, która została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1919 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia współczesna Policja obchodzi swoje święto właśnie w tym dniu.

Tradycyjnie w tym dniu zostały wręczone mianowania policjantów Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej na wyższe stopnie policyjne.

W uroczystości udział wzięli m.in.: insp. Paweł Dzierżak- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Wiesław Krajewski - Poseł na Sejm RP, Józef Gawron– Wicewojewoda Małopolski, mł. insp. Dymura Mariusz – Komendant Miejski Policji w Tarnowie, mł. insp. Moryl Mirosław – Komendant Powiatowy Policji w Brzesku, asp. szt. Mariusz Mardosz - Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu, ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka - Diecezjalny Duszpasterz Policji, ks. mgr Stanisław Cyran - Proboszcz Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej, ks. kanonik Zygmunt Warzecha – Proboszcz Parafii pod wezwanie św. Magdaleny w Szczucinie, Tadeusz Kwiatkowski- Starosta Dąbrowski, Krzysztof Kaczmarski - Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Andrzej Gorzkowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Krzysztof Korzec- Wójt Gminy Mędrzechów, Witold Morawiec - Wójt Gminy Olesno, Krzysztof Olearczyk - Wójt Gminy Bolesław, Jacek Sarat - Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, ppłk. Piotr Waręcki Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie, mjr. Łukasz Olenicz - Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie, mjr. Tomasz Wiercioch – Dyrektor  Zakładu Karnego w Tarnowie, ppłk Edmund Tyszka – Zarząd Rejonowy  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnowie oraz wielu innych znamienitych gości.

W tym roku awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali policjanci:

 • Na stopień starszego posterunkowego
  post. Gmyr Krzysztof
 • Na stopień sierżanta
  st. post. Leżoń Dariusz 
  st. post. Ostręga Damian 
  st. post. Laska Paweł 
 • Na stopień starszego sierżanta
  sierż. Kabat Kamil
  sierż. Masłoń Paweł 
 • Na stopień sierżanta sztabowego
  st. sierż. Chmura Marcin 
  st. sierż. Korus Tomasz 
  st. sierż. Majzner Tomasz 
  st. sierż. Tabor Marcin
 • Na stopień młodszego aspiranta
  sierż. szt. Adamczyk Jarosław
  sierż. szt. Gnat Mateusz
 • Na stopień aspiranta
  mł. asp. Kaczówka Łukasz  
  mł. asp. Mikos Michał 
  mł. asp. Pikul Marek
 • Na stopień starszego aspiranta
  asp.  Białkowski Michał 
  asp. Giża Dariusz
  asp. Nowak Dariusz 
  asp. Stokłosa Grzegorz 
 • Na stopień komisarza
  podkom. Łopata Witold  

Dowódcą uroczystości był kom. Witold Łopata –Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego wraz z pomagającym mu kom. Jarosławem Kmieć- Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego tutejszej Komendy. Funkcję lektora pełnił natomiast podkom. Krzysztof Lechowicz ekspert Zespołu ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.  

Przybyłych na uroczystość przywitał nadkom. Mirosław Stach - Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, który złożył również życzenia policjantom i pracownikom Policji, a także ich rodzinom za trud służby pełnionej na co dzień. Podziękował także władzom samorządu powiatowego i samorządów gminnych za współpracę i wspieranie wielu inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Gratulacje i życzenia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji w dniu ich święta złożyli również, Tadeusz Kwiatkowski- Starosta Dąbrowski, Krzysztof Kaczmarski - Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Andrzej Gorzkowicz – Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, Bolesław Łączyński – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, ppłk Edmund Tyszka – Zarząd Rejonowy  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnowie, ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka - Diecezjalny Duszpasterz Policji, oraz insp. Paweł Dzierżak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Natomiast w imieniu mianowanych na wyższe stopnie policyjne podziękowanie złożył kom. Witold Łopata.