Policjanci spotkali się z rodzicami

Policjanci spotkali się z rodzicami

Wczoraj (29.01.2019r.) policjanci z Dąbrowy Tarnowskiej oraz Szczucina przeprowadzili w Szkole Podstawowej w Borkach spotkanie z rodzicami na temat środków odurzających, przemocy oraz zagrożeń w sieci. Wizyta miała charakter prewencyjny mający na celu zwrócenie uwagi rodziców na problemy w szkole i domu na jakie mogą być narażone ich dzieci.

We wtorek mundurowi asp. Ewelina Fiszbain oraz mł.asp. Łukasz Liguz zostali zaproszeni przez dyrekcję  Szkoły Podstawowej w Borkach na spotkanie z rodzicami uczniów w celu przeprowadzenia zajęć informacyjno-prewencyjnych na temat zagrożeń środkami odurzającymi, przemocą oraz cyberprzemocą. W pierwszej części spotkania policjantka zajmująca się prewencją kryminalną opisała zachowania dzieci i młodzieży na jakie należałoby zwrócić uwagę w przypadkach podejrzeń zażywania substancji psychoaktywnych. Poinformowała również rodziców o odpowiedzialności nieletnich w przypadkach popełnienia przez nich czynów karalnych. Drugą część spotkania przeprowadził policjant, który przedstawił problematykę cyberprzemocy oraz zagrożeń płynących z niewłaściwego użytkowania Internetu m.in. dotyczących ochrony wizerunku. Policjant zasygnalizował również uczestnikom spotkania, aby zwiększyli kontrolę treści oraz czasu jaki spędzają ich dzieci w Internecie.

Spotkanie miało na celu uświadomienie rodzicom, problemu zażywania środków odurzających przez młodzież oraz łatwości popełnienia przestępstwa poprzez niewłaściwie korzystanie z Internetu. Podobne spotkania odbyły się już w kilku szkołach i policjanci zapowiadają, że jeżeli będzie takie zapotrzebowanie ze strony dyrekcji szkół, funkcjonariusze chętnie przekażą swoją wiedzę rodzicom i nauczycielom.