Policjanci przestrzegali przed ryzykownymi zachowaniami

Policjanci przestrzegali przed ryzykownymi zachowaniami

Dziś (12.03.2019r.) policjanci z dąbrowskiej komendy odwiedzili uczniów szkół z terenu powiatu dąbrowskiego. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu oraz Szkole Podstawowej w Smęgorzowie. Tematem prelekcji była odpowiedzialność karna nieletnich oraz zasady bezpiecznego korzystania z Internetu bez „mowy nienawiści”.

W trakcie spotkania mundurowi przypominali uczniom, że osoby nieletnie mogą odpowiadać za popełnienie czynu karalnego. Omówili jakie kary może stosować sąd. Funkcjonariusze przestrzegali przed podawaniem swoich danych osobowych w Internecie, przed zawieraniem znajomości za jego pomocą. Nie każda osoba jest tym, za kogo się podaje. Apelowali, aby zbyt pochopnie nie umieszczać swoich zdjęć w „sieci”.  W kolejnej części spotkanie dotyczyło tematyki zapobiegania przejawów dyskryminacji z powodu uprzedzeń lub nienawiści wobec osób bądź grup ludzi o innej narodowości, odmiennych wierzeniach religijnych, czy też osób niepełnosprawnych. Młodzież dowiedziała się, na czym polega i z czego wynika szeroko rozumiana „mowa nienawiści”. Słuchacze zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami tego zjawiska: „nietolerancja”, „stereotypy” „uprzedzenia” czy „dyskryminacja”. Policjanci rozmawiali również z młodymi ludźmi o konsekwencjach myślenia i zachowania wynikającego z nietolerancji, które często prowadzi do zbiorowej agresji.