Dzielnicowy uczył „bezpiecznego Internetu”

Dzielnicowy uczył „bezpiecznego Internetu”

W ubiegły piątek ( 15.02.2019 roku) dzielnicowy z Komisariatu Policji w Szczucinie st.sierż. Arkadiusz Warzecha uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej w Bolesławiu. Mundurowy propagował działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamiał nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Piątkowe spotkanie z uczniami szkoły w Bolesławiu miało na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń związanych z korzystaniem z „globalnej sieci”. Policjant prowadzący pogadankę przedstawili, jak unikać zagrożeń mogących występować podczas użytkowania sieci Internet, przestrzegał przed podawaniem swoich danych osobowych oraz pochopnym nawiązywaniu znajomości za pomocą Internetu. Funkcjonariusz uczestniczył również w rozstrzygnięciu konkursów zorganizowanych przez placówkę oświatową w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. Dzieci poprzez zabawę dowiedziały się m.in. co to jest i czym charakteryzuje się cyberprzemoc.