Debata społeczna w ZSP Breń

Debata społeczna w ZSP Breń

Dziś (07 czerwca br.) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu  odbyła się debata społeczna  pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Głównym tematem było wyjaśnienie wraz z udziałem młodzieży zjawiska cyberprzemocy. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję poznać definicję cyberprzemocy, omówić zjawisko tzw. hejterstwa. Ponadto wyjaśnione zostały sposoby w jakich najczęściej dochodzi do nękania w sieci, przedstawiono również przykłady takich zdarzeń i sposoby na to jak zapobiegać cyberprzemocy lub nie dopuszczać do niej.

W debacie udział wzięło  70  osób w tym młodzież i nauczyciele. Oficjalnego otwarcia debaty i przywitania gości dokonał nadkom. Mirosław Strach - Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, a następnie mł.asp. Ewelina Fiszbain wprowadziła zaproszonych gości  w tematykę debaty.

Prelegentami debaty byli: Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach,  podkom. Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na wstępie Komendant Powiatowy przedstawił uczestnikom debaty strukturę Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Następnie prelegenci krótko przedstawili najczęściej występujące zagrożenia, z którymi możemy się spotkać podczas korzystania z internetu. Mundurowi mówili o mediach społecznościowych i omawiali wspólnie z młodzieżą w jaki sposób objawia się tam cyberprzemoc oraz wspólnie szukali sposobów jak do niej nie dopuścić. Policjanci udowadniali ze granica kiedy mamy do czynienia z cyberprzemocą jest bardzo płynna.

Według młodzieży cyberprzemoc objawia się poprzez wszystkie czynności mające na celu nękanie drugiej osoby np. poprzez negatywne komentarze i że jest  to tak powszechne zjawisko, że zaczyna być ono ignorowane i traktowane jak coś normalnego.