"Biegamy i pomagamy"

BIEGAMY I POMAGAMY

Miniona niedziela 3 czerwca 2018 roku zapisze się w sportowej historii funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej w sposób szczególny. Po raz czwarty w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowany został bieg charytatywny pn. „ Przybij 5-tke”, nad którym po raz pierwszy honorowy patronat objął Komendant Powiatowy Policji nadkom. Mirosław Strach.

Impreza została zorganizowana przez stowarzyszenie Run Team Dąbrowa Tarnowska przy współpracy z Urzędem Miasta oraz Komendą Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Tego dnia odbyły się łącznie trzy biegi, bieg dzieci na 200 metrów, bieg młodzieży na 600 metrów oraz bieg główny dla dorosłych na 6km,  ich głównym założeniem było podjęcie wspólnych działań mających na celu zbiórkę funduszy na cel charytatywny ale także, integracja społeczności lokalnej, promowanie aktywnego rodzinnego sposobu wypoczynku, popularyzowanie aktywności wśród dzieci i młodzieży dorosłych oraz osób starszych.

Do tego szczytnego celu przyłączyli się policjanci tutejszej jednostki Policji wraz z rodzinami , startując w biegu 32 osobową grupą z Komendantem nadkom. Mirosławem Strachem na czele. Policjantom podczas zmagań z dystansem 6 km. przyświecało hasło „Biegamy i pomagamy”. 

Start, meta oraz biuro zawodów zlokalizowane były obok Hali Sportowej im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Każdy z ponad 200 uczestników otrzymał oryginalny medal biegu „Przybij 5tkę”, a najlepsi z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosława Stracha oraz Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Pana Krzysztofa Kaczmarskiego pamiątkowe statuetki wraz z nagrodami. Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej trafił do najliczniejszej drużyny startującej w biegu OCR Team Master ’s Gym z Żabna.

Cały dochód z imprezy w kwocie 3.000,- zł z dobrowolnego wpisowego został przekazany na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wszystkim uczestnikom biegu serdecznie gratulujemy.