Awanse Policjantów Komisariatu w Szczucinie

Awanse Policjantów Komisariatu w Szczucinie

            W dniu 16 stycznia br. Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach wręczył rozkazy personalne o awansach na wyższe stanowiska służbowe trzem funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Szczucinie, ponadto wręczone zostały również rozkazy personalne dwóm nowym funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Szczucinie, którzy wcześniej pełnili służbę w Krakowskim Oddziale Prewencji.

               W uroczystości uczestniczył również Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie podinsp. Bogumił Jedynak.

          Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach podczas swojego wystąpienia podkreślił, iż awanse to efekt sumiennego i rzetelnego wypełniania obowiązków służbowych  na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Szczucin.

              Komendanci pogratulowali wszystkim awansów oraz złożyli życzenia samych sukcesów w życiu zawodowym              i prywatnym.

Wszystkim awansowanym serdecznie gratulujemy !!!