Awanse policjantów

Awanse policjantów

W dniu 1 lutego br. Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach wręczył rozkazy personalne o awansach na wyższe stanowiska służbowe siedmiu funkcjonariuszom, w tym dwóm mundurowym z Komisariatu Policji w Szczucinie.

W uroczystości uczestniczył również I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej kom. Jarosław Kmieć.

Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach podczas swojego wystąpienia podkreślił, iż awanse to efekt sumiennego i rzetelnego wypełniania obowiązków służbowych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu dąbrowskiego.

Komendanci pogratulowali wszystkim awansów oraz złożyli życzenia samych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

 

Wszystkim awansowanym serdecznie gratulujemy !!!