997=112

997=112

8 października 2018 roku numer alarmowego 997 na terenie powiatu dąbrowskiego zostanie przejęty przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie.Będzie obsługiwało oba numery filtrując zgłoszenia wymagające interwencji od tych omyłkowych i nieuzasadnionych. 

Numer alarmowy 997 w dalszym ciągu będzie funkcjonował, ale zmieni się jego "adresat". Dotąd łączył z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, a 8 października zamiast oficera dyżurnego połączenie odbierze operator numeru 112, którego zadaniem będzie zebranie wszystkich informacji od osoby dzwoniącej i przekazanie ich tutejszej jednostce Policji.